utimas.uitm.edu.my


Persatuan Akademik Universiti Teknologi MARA

  Home Muat Turun
Muat Turun
Display # 
1   Link   BORANG AHLI UTiMAS
444
2   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 46)
369
3   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 52)
559
4   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 54) BAGI KAEDAH 1 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
548
5   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 54) BAGI KAEDAH 2 : PENYELIDIKAN (FELO/PENYELIDIK/SAINTIS)
365
6   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 54) BAGI KAEDAH 3 : KEPIMPINAN AKADEMIK
378
7   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) BAGI KAEDAH 1 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
399
8   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) BAGI KAEDAH 2 : PENYELIDIKAN (FELO/PENYELIDIK/SAINTIS)
378
9   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) BAGI KAEDAH 3 : KEPIMPINAN AKADEMIK
374
10   Link   CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI 14 FEBRUARI 2008
228
11   Link   ISU-ISU UNTUK MESYUARAT KHAS LEMBAGA PENGARAH 15 OGOS 2011
187
12   Link   CADANGAN TUNTUTAN JADUAL PEMINDAHAN GAJI SSM DM53/DM54 KEPADA SBPA DM1-6 5 JANUARI 2012
220
13   Link   PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012
198
14   Link   MEMORANDUM KEPADA YAB PERDANA MENTERI 28 JUN 2012
229
15   Link   PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013
118