utimas.uitm.edu.my


Persatuan Akademik Universiti Teknologi MARA

  Home Muat Turun
Muat Turun
Display # 
1   Link   BORANG AHLI UTiMAS
457
2   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 46)
378
3   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 52)
592
4   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 54) BAGI KAEDAH 1 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
573
5   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 54) BAGI KAEDAH 2 : PENYELIDIKAN (FELO/PENYELIDIK/SAINTIS)
383
6   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH (GRED 54) BAGI KAEDAH 3 : KEPIMPINAN AKADEMIK
396
7   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) BAGI KAEDAH 1 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
431
8   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) BAGI KAEDAH 2 : PENYELIDIKAN (FELO/PENYELIDIK/SAINTIS)
397
9   Link   TEMPLATE KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) BAGI KAEDAH 3 : KEPIMPINAN AKADEMIK
393
10   Link   CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI 14 FEBRUARI 2008
235
11   Link   ISU-ISU UNTUK MESYUARAT KHAS LEMBAGA PENGARAH 15 OGOS 2011
195
12   Link   CADANGAN TUNTUTAN JADUAL PEMINDAHAN GAJI SSM DM53/DM54 KEPADA SBPA DM1-6 5 JANUARI 2012
224
13   Link   PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012
203
14   Link   MEMORANDUM KEPADA YAB PERDANA MENTERI 28 JUN 2012
235
15   Link   PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013
125