utimas.uitm.edu.my


Persatuan Akademik Universiti Teknologi MARA

  Home Kertas Kerja
Kertas Kerja

Koleksi kertas kerja MAAC. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut  kertas kerja tersebut dengan mengklik pada kertas kerja di bawah.

Display # 
1   Link   KK1: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM POLISI KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI: LALUAN KERJAYA YANG LEBIH FLEKSIBEL
2576
2   Link   KK2: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN TUTOR - MENAIKTARAF JAWATAN TUTOR BERKELAYAKAN SARJANA KE JAWATAN TETAP
572
3   Link   KK3: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM ISU PENETAPAN TANGGA GAJI PERMULAAN DS52 BAGI PENSYARAH DALAM PERKHIDMATAN YANG MEMILIKI Ph.D
690
4   Link   KK4: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM KENAIKAN PANGKAT SEMASA TEMPOH PENGAJIAN PHD
470
5   Link   KK5: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM PERMOHONAN PEMBERIAN ELAUN KEPAKARAN UNTUK PENSYARAH-PENSYARAH YANG MEMILIKI IJAZAH KEDOKTORAN
608
6   Link   KK6: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM CADANGAN MENANGANI ISU KESUKARAN MENDAPAT PENSYARAH MUDA CEMERLANG
403
7   Link   KK7: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM PELANTIKAN PENSYARAH KONTRAK BUKAN WARGANEGARA
420
8   Link   KK8: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM BAYARAN ELAUN INSENTIF KHAS PENSYARAH-PENSYARAH PERUBATAN KLINIKAL (DU) DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DI SABAH DAN SARAWAK BAGI PAKAR-PAKAR PERUBATAN KLINIKA
472
9   Link   KK9: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM PELANTIKAN PENSYARAH / PROFESOR KONTRAK POST-PERSARAAN WAJIB
441
10   Link   KK10: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM GANTIAN CUTI REHAT (GCR)
444
11   Link   KK11: UNTUK PERTIMBANGAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI & JABATAN PERKHIDMATAN AWAM ISU-ISU TADBIR URUS - PINDAAN AUKU
548
12   Link   KK12: UNTUK CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN STAF AKADEMIK DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM MALAYSIA 31 MAC 2011
806