utimas.uitm.edu.my


Persatuan Akademik Universiti Teknologi MARA

  Home Aktiviti LAPORAN BENGKEL STRATEGI PENSTRUKTURAN UITM UTIMAS KARAMUNSING,KK.
LAPORAN BENGKEL STRATEGI PENSTRUKTURAN UITM UTIMAS KARAMUNSING,KK. PDF Print E-mail

Laporan Bengkel Perancangan Strategik UTIMAS UiTM16 - 19 Julai 2009, Kota Kinabalu Sabah.

LAPORAN SEMINAR DAN RESOLUSI DARI BENGKEL PENELARASAN PERANCANGAN STRATEGIC UTIMAS & UITM DARI 16-19 JULAI 2009 HOTEL THE PALACE, KOTA KINABALU, SABAH


LIST PEGAWAI DAN PENSYARAH UITM MENGIKUTI BENGKEL PENYELARASAN   
PERANCANGAN STRATEGIK  UTiMAS DAN UiTM, HOTEL PALACE, KARAMUNSING, KK,  
16-19 JULAI 2009


No Nama
1      Prof Madya Abdullah @ Kassim Muhamad,FKPM
2      Prof Dr. Mohamad bin Awang, J.S.M, FSPU
3      Prof Dr Ahmad Sazali bin Hamzah, FPS
4      Prof Madya Hj Abdul Ghani bin Karim,A.M.N, FKPM
5      Prof Madya Abd.Rahim bin Awang, FSPU
6      Prof Madya Dr Zafaran Hassan, FPP
7      Prof Madya Dr Ir Wan Mahmood bin Wan Abd Majid, FKA
8      Prof Madya Dr Wan Shabuddin bin Wan Ali,A.M.N, FKK
9      Prof Madya Mat@ Muhammad Bin Yusof,A.M.N, APB
10    Prof Madya Sharum bin Ibrahim, FPP
11    Prof Madya Mohd. Noh bin Nyata,K.M.N, APB
12    Prof Madya Dr. Ku Aziliah bt Ku Mohamad, FPP
13    Prof Madya Dr Puzziawati bt Ab Ghani, FSKTM
14    Prof. Madya Hj. Ir. Mustapha Mohamed Salleh, FSPU
15    Prof Madya Hjh Jamaliah bt Taib, FPP
16    Prof Madya Hjh Noor Afizah Hj Ismail, FPP
17    Prof Madya Gurmit Kaur, FPP
18    Encik Irwan Ibrahim, FPP
19    Lina bt Che Wan, FTEKA
20     Prof. Madya Datin Maimunah Sulaiman, FPPH

PENTADBIR
20    Eva Salmee Mohd Salleh,  Persatuan Petadbir
21    Faridah Talib, Persatuan Pentadbir

KKU UiTM
22    Zulkifli Mohamed, Presiden KKU
23    Rosli bin Sihat, Setiausaha  KKU

HEA
24    Prof. Madya Dr. Rosnah Samsuddin,  Ketua 
Pembangunan Akademik, BHEA

25    Che Izam Abu Noh, Pengarah Jabatan Pembangunan, UiTM

Objektif
1.    Mengkaji Status semasa, peranan  dan  halatuju  UTiMAS dan Persatuan Persatuan dalaman selari dengan Perancangan Strategik UiTM hingga 2020
a.    Analisa ‘SWOT’ UTiMAS masakini dan masa hadapan
b.    Menilai semula objektif dan misi UTiMAS dalam Menjayakan Misi  dan Visi UiTM terutama menjadi sebuah Universiti bertaraf Global
c.    Mengenalpasti factor-faktor kritikal untuk memperbaiki keseluruhan sistem Pengurusan, Perkhidmatan dan Perjawatan Berjaya
2.    Mencadangkan program penambah baikan Pembentukan  seluruh sistem Pentadbiran, Perkhidmatan dan Perjawatan kepada Pengurusan UiTM dan Jawatan Perkhidmatan Awam atau Kerajaan.
3.    Mengumpul dan membuat SWOT analysa semua permasalahan perkhidmatan dan perjawatan di UiTM untuk mengadakan satu  ‘blueprint UiTM’ dan perancangan penambahbaikan perkhidmatan dan jawatan di UiTM secara menyeluruh sealri dengan UiTM sebagai Universiti bertaraf dunia
4.    Rumusannya keseluruhan akan dikemukakan kpd Majlis bersama Jabatan untuk diambil tindakan wajar oleh Pendaftar UiTM dan mengadakan rundingan dengan JPA dan Kementerian Pengajian Tinggi
Perbelanjaan
Segala perbelanjaan 20 orang Ahli EXCO dan ahli biro UTIMAS yang dijemput ditanggung daripada sumber kewangan UTiMAS iaitu sebanyak RM 1,000.00 seorang menjadikan semua peruntukan untuk Ahli Exco dan Biro Utimas iaitu sebanyak RM 20,000.00. Seramai 10 orang lagi wakil-wakil dari MITASA, KKU, Persatuan Pentadbir, Ketua Timbalan Pendaftar Sumber Tenaga dan  Ketua Pembangunan Akademik HEA. Jumlah bajet ialah RM 30,000.00 dimana UTIMAS hanya mempunyai dana kewangan sendiri sebanyak RM 10,000.00 Baki bajet akan diambil dari    sumbangan-sumbangan dari Penaja yang dibenarkan oleh UiTM. Untuk peruntukan seminar ini kita dapat sumbangan dari TRIplc Berhad(Dato’ Hashim Mahfar) sebanyak RM 10,000 dan HItecth Padu Berhad, UEP Subang Jaya (Hj Abdullah Ahmad) sebanyak RM 10,000.
Belanja seminar Sabah


15.7.09    Pembelajaan  Runcit  untuk Seminar Sabah                            RM  2,550
06.7.09    Bayaran tiket Airasia Seminar Sabah pembelajaan  lain-lain        RM 14,450
14.7.09    Elaun Exco UTiMAS untuk seminar sabah ( 13 orang)               RM 5,700
14.7.09    Pembayaran Hotel untuk Seminar Sabah                                RM 6,357
JUMLAH                RM29057

Jawatankuasa Seminar dan Bengkel
1.    Pengerusi (Blueprint UiTM): Prof Dr Ahmad Sazali bin Hamzah
Ahli: Puan Rosnah Samsuddin


2.    Pengarah Bengkel      :  Prof Dr. Mohamad bin Awang,
Timbalan Pengarah    :  Prof Dr Ahmad Sazali bin Hamzah,
Setiausaha Bengkel   :  Prof Madya Hj Abdul Ghani bin Kari
Pen. Seiausaha            :  Prof Madya Abd.Rahim bin Awang
Bendahari                    : Prof Madya Dr Zafaran Hassan


3.    Pengerusi Jaw. Kuasa (Penambaikan Perkhidmatan Jawatan UiTM)     
Prof Madya Dr. Hajah Ku Aziliah Binti Ku Mahamad.
Ahli:     Pof Madya Dr. Za’faran  Binti Hassan (kertas perbincangan)
Prof Madya Hajah Jamaliah Binti Taib (kertas perbincangan)
Prof Madya Hajah Noor Afizah Hj Ismail (kertas perbincangan)
Prof Madya Mohd. Noh bin Nyata ( Kertas kerja UTiMAs)
Prof Madya Gurmit Kaur (Package )
Prof Madya Maimunah Sulaiman ( Tranport & Penginapan)
Puan Lina binti Che Wan ( Sekretariat – Pelapor)
En. Irwan Ibrahim ( Sekretariat – Pelapor)
En. Mustapha  Mohamed Salleh ( Teknikal)

4.    Pengerusi (Pelan Strategik Utimas) Prof Madya Dr Za’faran Binti Hassan
Ahli:     Prof Madya Ku Aziliah Binti Ku Mahamad
Prof Madya Hajah Jamaliah Binti Taib
Prof Madya Hajah Noor Afizah Hj Ismail
Prof Madya Gurmit Kaur
Prof Madya Maimunah Sulaiman

RESOLUSI
Cadangan Pemantapan Perkhidmatan Dan Prestasi Kakitangan Uitm.    
1.    Academic blue print
•    Mewujudan semula ITM.
•    Setiap fakulti menyiapkan blueprint keperluan Fakulti untuk dikemukakan kepada HEA yang dilanjutkan kepada Jabatan Pembangunan dan Penyelengaraan UiTM. HEA perlu meyiapkan blue print rancangan pembangunan akademik yang lengkap untuk dikemukakan kepada Jabatan Pembangunan dan Penyelengaraan untuk pelaksanaan kemudahan dan pembangunan akademik.
•    Ditubuhkan Jawatankuasa Pemantauan Kolej Bersekutu UiTM untuk perlaksanaan dan kualiti pengajaran dan pelajaran di Kolej-kolej Bersekutu UiTM
•    Kaji balik keberkesanan Kolej Bersekutu supaya boleh diambil alih oleh ITM sekiranya ia akan ditubuhkan semula.

2.    Fasiliti & pembangunan
•    Menyediakan keselesaan ruang bekerja untuk pensyarah, seperti kafetaria, parking, bilik pensyarah
•    Cadangan sebahagian projek UiTM diberi kpd Alumni dan minta sebahagian perolehan disumbang kpd tabung pelajar miskin.
•    Bekerjasama dengan HEA dari segi penyediaan keperluan Bilik Kuliah yang selesa untuk pelajar di semua Kampus dan Fakulti UiTM.

3.    Penambahbaikan perkhidmatan
•    Menstruktur semula proses kenaikan pangkat yang lebih fleksi tanpa mengisi borang
•    Mengambilkira perkhidmatan lama
•    Menwujukan peluang kenaikan pangkat / jawatan baru
•    Membahagikan semula tugas akademik (iso, pengawasan peperiksaan,formating kertas soalan) dari tugas pm 53 ke atas.
•    Time base promotion untuk prof. Madya, tambah jawatan Prof Madya Kanan gaji VK7
•    Data base Prof. Madya dr segi research untuk otomatik naik prof.
•    Ratio Prof: Prof. Madya: pensyarah dm52: pensyarah dm46 : jumlah pelajar uitm
•    Lantikan prof juga perlu mengambil kira kelulusan professional pensyarah dan prof.madya yang menjadi ahli lembaga kepada organisasi peringkat negara seperti mqa, kementerian pengangkutan dan karya-karya  kreatif yg diiktiraf negara/industri
•    Isu KPI perlu diperjelaskan dan dilaksanakan secara saksama.
•    Pendaftar menentukan kriteria pengambilan pensyarah baru bukan fakulti contohnya fakulti shortlist calon dan menemuduga dan punya autonomi memilih calon pensyarah.
•    Semua pensyarah Prof. Madya dapat jusa A, VK7 sebelum pencen.
•    Tukar jawatan Pengarah kepada Rektor dengan gred gaji jusa B
•    Ketua jabatan jusa C, bendahari & perpustakaan jusa C
•    Jusa A & C sangat sedikit. Kita minta pentadbiran fight for Prof Madya dinaikkan jusa A.
•    Cadangkan kenaikan ke jusa A berdasarkan time base: jawatan fello.
•    Mewujudkan mekanisme untuk sistem dan pelaksanaan kenaikkan pangkat akademik sehingga ke jawatan Turus seperti diumumkan oleh YAB Perdana Menteri untuk mengelakkan politiking Kampus dan mewujudkan kumpulan cendekiawan unggul di setiap Universiti.
•    Wujudkan ramai Prof. Ameratus. Tapi perlu berhati-hati takut ada hidden agenda. Calon hendaklah mempunyai rekod akademik yang sangat cemerlang dan juga sumbangan kepada negara serta bersih dan mulia keperibadian.
•    Professional elaun mesti dilaksanakan
•    Kenaikan pangkat mesti berasaskan kelayakan dan ketelusan dalam prestasi kerja dan bukan berasaskan arahan dan pengaruh dari pihak-pihak tertentu
•    Pengambilan pelajar bertambah, pengambilan pensyarah susah, peralatan tak tambah bagaimana kita nak maintain kualiti kita jadi kebanyakan tugas akademik dilambak kepada pensyarah.
•    Perubahan sikap perlu berlaku di kalangan semua kakitangan,akademik dan bukan akademik, dari kumpulan atasan hingga ke kakitangan bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja dan mencemerlangkan penunaian KPI maisng-masing.
•    Menyediakan satu dasar peruntukkan bayaran untuk elaun Research Assistant dan syarahan sambilan dalam bidang-bidang yang relevan dan sesuai kepada pensyarah pensyarah luar Negara yang menyambung pengajian Ph. D.
•    Setiap fakulti perlu diarahkan untuk menyiapkan senarai pensyarah pakar untuk  dihantar mengajar sebagai Visiting Professor ke universiti-universiti luar Negara yang memerlukan  satu dasar bayaran cost penerbangan, penginapan dan   saguhati selari dengan peruntukkan kerajaan dan UiTM.
•    Khas untuk calon-calon Ph.D dari Indonesia perlu dibenarkan menulis tesisnya dalam bahasa Melayu/Indonesia yang kemudiannya perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh calon-calon tersebut.
•    Setiap fakulti perlu menambahkan bilangan profesornya untuk meningkatkan integriti dan kewibawaan fakulti dan pensyarah-pensyarahnya sebagai penyelia- penyelia untuk calon-calon Ph.D dari luar Negara.
•    Pihak pengurusan UiTM dan Pendaftar perlu segera meng-upgradekan semua Jawatan Perkhidmatan di bawah Jabatan Pembangunan dengan menaikkan Ketua Jabatan Pembangunan (secara keseluruhan) ke JUSA B dengan KUP berdasarkan pelantikan dari masa ke semasa oleh Naib Canselor UiTM dan ketua-ketua penyelenggaraan dan Pembangunan menjadi JUSA C, manakala Ketua-Ketua Bahagian dinaikkan ke J54 dan begitulah Jawatan-jawatan dibawahnya naik setingkat dari skim yang ada sekarang.

4.    Penggalakkan Penyelidikan dan Perkembangan Akademik
•    Mewujudkan langkah penggalakan  untuk p&p (r & d)
i.    Keluarkan tugas bukan akademik
ii.    Memberikan insentif kewangan & elaun yang  hak  hakiki mereka
iii.    Insentif kewangan untuk r&d, bayaran insentif kewangan penerbitan dalam jurnal berdasarkan status jurnal tersebut.
iv.    Insentif untuk r&d dari segi ATA (10% kurang). Insentif kewangan untuk penyarah yang dapat membawa masuk grant research (10% drp jumlah grant)
v.    Mendesak pendaftar membuat bayaran elaun membentang k/k l/n seperti yang diluluskan oleh tnc. Jangan pandai-pandai potong jumlah yg diluluskan oleh TNC.
vi.    Isu nak mengajar atau nak buat research, atau nak buat PhD secepat mungkin. Kita perlu set prioriti yang betul
5.    Mewujudkan lebih keselesaan bekerja
i.    Menubuhkan jawatankuasa keselesaan tempat kerja di setiap fakulti dan jabatan.
ii.    Memberikan kemudahan-perlu yang baik & secukupnya kepada semua Fakulti dan Jabatan mengikut Pekeliling Perkhidmatan.
i.    Tempat letak kereta mencukupi
ii.    Bilik kuliah bersih, lengkap ICT & selesa.
iii.    Mengadakan lebih banyak dewan-dewan kuliah besar lengkap dengan ICT untuk menampung kuliah-kuliah umum dan teori dengan saiz pelajar mencapai 250 orang sekurang-kurangnya.
iv.    Meminta bahagian keselamatan memastikan pensyarah selamat meletak kereta

6.    Membahagikan semula tugas akademik & bukan akademik
i.    Semua Pengarah dan Dekan sepatutnya setuju untuk meneyerahkan tugas menyediaan Jawatan Kuasa, Pengawasan Peperiksaan, ISO kepada Pegawai-pegawai pendaftar.
ii.    Naikkan gred jawatan secara terancang dan berterusan.
iii.    Perubahan sikap pihak atasan yang menyangka betul tetepi sebenarnya tidak betul. Jadi dia perlu berubah.

Kesimpulan: kita hendak semua staf dapat menafaat dari perjuangan penambahbaikan ini. Dengan usul-usul pemantapan ini jika diluluskan oleh Pengurusan tertinggi UiTM dengan persetujuan LPU maka ia pasti menambahbaikkan lagi skim perkhidmatan UiTM.

Gambar Taklimat Haji Abdullah Dari Hitech Padu Berhad Tentang Data Lengkap Pensyarah dan juga Bengkel Penambahbaikkan dan Pemantapan UiTM

Sambil Berbincang Sambil Bersantai, Kenangan Bengkel Karamunsing, Kota Kinabalu, Sabah.

Normal 0 21 false false false MS X-NONE X-NONE

Prof. Madya Dr. Rosnah Samsuddin,  Ketua

Pembangunan Akademik, BHEA

Last Updated on Thursday, 27 May 2010 17:42